Corporación Municipal

NOME E APELIDOS     CARGOPOLÍTICO   PARTIDOPOLÍTICO
Darío Campos Conde Alcalde  - Presidente PSde G - PSOE
Isabel Couto González Primeira Tenente de Alcalde– Concelleira de Benestar Social PSde G - PSOE
Francisco Martínez Bermúdez Segundo Tenente de Alcalde – Concelleiro de Persoal, Obras e Urbanismo PSde G - PSOE
Ana Belén Quintela López Terceira Tenente de Alcalde– Concelleir a de Turismo e Promoción Económica PSde G - PSOE
Francisco Javier Rois Freijo Concelleiro de Medio Ambiente e Industria PSde G - PSOE
Jesús Cabodevila Fernández Concelleiro de Deportes, Ocio e Tempo Libre PSde G - PSOE
Manuel Alonso López Concelleiro de Cultura e Participacion Cidadá PSde G - PSOE
David Álvarez Gutiérrez Concelleiro PP
Amador Villapol López Concelleiro PP
María Concepción Bouza Rodil Concelleiro PP

Información sobre el documento

Concello de A Pontenova
Concello de A Pontenova
Plaza do Concello s/n – 27720 A Pontenova - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 342 277 | Fax: 982 342 051
E-mail: consultas@concellodapontenova.org