Demografía

Demografía

O Concello da Pontenova conta cunha poboación de 2.913 persoas. A continuación preséntanse unha serie de enlaces a distintas táboas nas que se poden ver *datos acerca da demografía deste concello.

* Os datos amosados teñen validez a data de 1 de setembro de 2008.

Descarga do arquivo

Información sobre el documento

Concello de A Pontenova
Concello de A Pontenova
Plaza do Concello s/n – 27720 A Pontenova - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 342 277 | Fax: 982 342 051
E-mail: consultas@concellodapontenova.org