Seguridade Cidadá

O noso municipio prézase de estar na provincia de Lugo, que é a terceira de España máis segura e, ademais, é a que ten o índice máis baixo de criminalidade de toda Galicia, con 21 delitos e faltas por cada mil habitantes.

As porcentaxes de criminalidade no resto das provincias galegas superan os de Lugo. Por exemplo, Pontevedra rexistrou 31,5 delitos e faltas por cada mil habitantes; A Coruña, 28,3 e Ourense, 21,8. Tamén a taxa de criminalidade de Lugo é moito máis baixa que a media española

O contacto da Garda Civil A Pontenova es
Rúa Estación 3, 27720, A Pontenova (Lugo)
Teléfono: 982 342 222

Información sobre el documento

Concello de A Pontenova
Concello de A Pontenova
Plaza do Concello s/n – 27720 A Pontenova - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 342 277 | Fax: 982 342 051
E-mail: consultas@concellodapontenova.org