Inicio » Teléfonos de interese

Instituto de Ensinanza Secundaria (I.E.S.) Enrique Muruais

Dirección

A Pontenova (Lugo)

Datos de contacto

Telf: 982 342 185

Información sobre el documento

Concello de A Pontenova
Concello de A Pontenova
Plaza do Concello s/n – 27720 A Pontenova - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 342 277 | Fax: 982 342 051
E-mail: consultas@concellodapontenova.org