Actualidade

Bolsas da Asociación Galega de Cooperativas 2018

- A Asociación Galega de Cooperativas (AGACA) selecciona a 6 persoas bolseiras. As bolsas son un programa formativo teórico - práctico.

- A dedicación semanal da persoa bolseira será de 25 horas semanais e desenvolverase ao longo de 6 meses.

Cada persoa beneficiaria recibirá unha retribución mensual de 775€, cantidade á que se lle descontará a Seguridade Social e a retención do IRPF correspondentes.

O prazo para inscribirse abrangue do 2 ao 15 de maio de 2018​.

A localización xeográfica das Cooperativas é a seguinte:

  • Lourenzá (Lugo)

  • Barro (Pontevedra)

  • A Estrada (Pontevedra)

  • A Capela ( A Coruña)

  • Monterroso (Lugo)

  • Lugo (Lugo)

Descarga do arquivo

Información sobre el documento

Concello de A Pontenova
Concello de A Pontenova
Plaza do Concello s/n – 27720 A Pontenova - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 342 277 | Fax: 982 342 051
E-mail: consultas@concellodapontenova.org