Inicio » Teléfonos de interés

Teléfonos de interés

Nombre Teléfono
Biblioteca

982 342 619 
Centro de salud

982 342 400 
Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria (C.E.I.P.) A Pontenova

982 342 278 
Concello de A Pontenova

Plaza do Concello, s/n

982 342 277 
Correos y Telégrafos

982 342 378 
Farmacia (Amador)

982 342 287 
Farmacia (Elías)

982 342 578 
Funeraria y Ambulancias Lourido

982 355 701 / 696 969 049 
Guardia Civil

982 342 222 / 062 
Instituto de Enseñanza Secundaria (I.E.S.) Enrique Muruais

982 342 185 

Página 1 de 2,  19 contenidos

Información sobre el documento

Concello de A Pontenova
Concello de A Pontenova
Plaza do Concello s/n – 27720 A Pontenova - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 342 277 | Fax: 982 342 051
E-mail: consultas@concellodapontenova.org