Inicio » Teléfonos de interese

Teléfonos de interese

Nome Teléfono
Biblioteca

982 342 619 
Centro de saúde

982 342 400 
Colexio de Ensinanza Infantil e Primaria (C.E.I.P.) A Pontenova

982 342 278 
Concello de A Pontenova

Plaza do Concello, s/n

982 342 277 
Correos e Telégrafos

982 342 378 
Farmacia (Amador)

982 342 287 
Farmacia (Elías)

982 342 578 
Funeraria e Ambulancias Lourido

982 355 701 / 696 969 049 
Garda Civil

982 342 222 / 062 
Instituto de Ensinanza Secundaria (I.E.S.) Enrique Muruais

982 342 185 

Páxina 1 de 2,  19 contidos

Información sobre el documento

Concello de A Pontenova
Concello de A Pontenova
Plaza do Concello s/n – 27720 A Pontenova - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 342 277 | Fax: 982 342 051
E-mail: consultas@concellodapontenova.org